Villkor gällande leverans av Agroenergi Neovapellets

Agroenergi Neovas leveransområde sträcker sig från Sundsvall i öster via Värmland ner till Strömstad. Vi levererar inte väster om Vänern, ovanför Strömstad och inte heller till öar utan broförbindelse med fastlandet.

Här kan du ladda hem och läsa Neovas leveransvillkor i sin helhet.

Under perioden 1/10 till 31/3 levererar vi normalt inom 7 arbetsdagar. Övrig tid inom 10 arbetsdagar. Leveranstid räknas från det att vi fått komplett beställning exklusive orderdag. Vid krav på kran eller truck är leveranstiden inom 12 arbetsdagar. Vid krav på kranlossning tillkommer en avgift på 500 kr/leverans. Leveransen sker mellan klockan 06.00 och 22.00. Om det är riktigt bråttom kan du begära expressleverans mot en avgift.

För bulkleverans krävs fast monterad bulkanslutning utomhus, alternativt inomhus i direkt anslutning till ytterdörr. Läs mer om leveransvillkor för bulkpellets.

För att lastbilen ska kunna komma fram måste väg, uppfart eller dylikt vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,5 meter. Vid behov ska den även vara plogad och sandad vintertid. Om anläggningen, eller framkomligheten till denna, inte uppfyller ställda krav kan chauffören neka lossning och du debiteras då för hela fraktkostnaden.

Vid leverans av pellets på pall får du gärna märka ut önskad pallossningsplats på tomten.

Beställ gratis pelletsskylt!

Eventuell reklamation ska rapporteras inom skälig tid.